Bæredygtighed Page Banner Image
Nogle bæredygtige tanker

Danskerne har nydt Marabou-chokolade i flere generationer. Med årene har vi også lært mere og mere om, hvordan man fremstiller chokolade på den bedste måde: både så det bliver så godt som muligt, men også at det fremstilles på en ansvarlig og mere bæredygtig måde.

Kort og godt handler det om mere "bæredygtig udvikling", en formulering, som FN's Brundtland-kommission har defineret således: "En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare".

For os er det vigtigt, at vi arbejder med hele værdikæden – fra vores råvarer til vores produkter. Fra at den kakao, vi køber, skal være dyrket på en bæredygtig måde – både når det gælder socialt ansvar og miljø – til at vi producerer vores chokolade på en bæredygtig måde.

“En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.“

United Nations
Fn Map

For at sikre en langsigtet forsyning af kakaobønner af høj kvalitet til alle vores chokoladeprodukter driver vi et langsigtet initiativ kaldet Cocoa Life. Visionen er at skabe bedre arbejdsforhold og en bedre tilværelse for alle kakaobønder, deres familier og samfundet.

Fem veje til positiv udvikling

Med Cocoa Life fokuserer vi på fem områder for at skabe gode forudsætninger for en bæredygtig produktion af kakao:

Bæredygtig dyrkning

Med enklere adgang til plantebeskyttelse og økonomisk hjælp skabes der bedre forudsætninger for bæredygtig dyrkning. Gennem Cocoa Life har 208 000 bønder uddannet sig i, hvordan de kan effektivisere deres arbejde ved at bruge jorden på den bedste måde samt bedre gødning og frø. Det giver øget produktivitet og bedre indkomster til bønderne. Gennem Cocoa Life har vi også bidraget med 23,6 millioner kakaoplanter.

Et bæredygtigt samfund

Gennem vores stærke partnerskab med samfundet, myndigheder, organisationer og leverandører udvikles kakaoindustrien i en positiv retning. Samtidig får lokalsamfundene forudsætninger for at have kontrol over deres egen udvikling. Denne fælles vision skaber en tro på fremtiden for bønderne og deres familier.

Med Cocoa Life har vi ikke bare uddannet bønder i effektive dyrkningsmetoder, vi har også givet 232 000 mennesker uddannelse i ligestillingsspørgsmål for at styrke kvindernes rolle i kakaoindustrien og samfundet.

En bæredygtig fremtid

Vi gør det muligt for unge at få en uddannelse af en høj kvalitet og gør kakaodyrkning til en mere attraktiv og bæredygtig beskæftigelse i fremtiden. Det gør vi fx ved at øge bevidstheden om, hvilke muligheder der er, efter at de unge har afsluttet deres studier. En øget adgang til uddannelse bidrager til at forebygge børnearbejde, hvilket er et hovedfokus for Cocoa Life. En anden vigtig del af Cocoa Lifes arbejde med at bekæmpe børnearbejde er at arbejde med lokale myndigheder og ikke-statslige organisationer for at implementere samfundsbaserede Child Labor Monitoring and Remediation Systems (CLMRS).

Et bæredygtigt arbejdsliv

Cocoa Life fremmer iværksætteri. Vi samarbejder med CARE International og andre ikke-statslige organisationer om at give kakaobønderne bedre adgang til finansielle tjenester (VSLA) samt uddannelse. Det bidrager til at øge den finansielle bevidsthed om, hvad der kræves for at få succes med sin virksomhed i den vigtige kakaoindustri. Vi hjælper også vores medlemmer med at finde flere indtægtskilder gennem landbruget. Fx har 142 000 mennesker, først og fremmest kvinder, fået finansiel rådgivning inden for kakaoindustrien.

Et bæredygtigt miljø

Vi tror på forebyggende tiltag for at bevare jorden. Med vores hjælp kan kakaobønner holdt sig opdaterede om det allernyeste inden for moderne landbrugsteknik og det at kunne arbejde mere bæredygtigt. Et eksempel er de mere end en million skyggetræer, som er plantet for at bevare og styrke kakaoplanterne og den omgivende regnskov.

Selve udviklings- og uddannelsesarbejdet udføres af samarbejdsorganisationer med omfattende erfaring inden for dette felt: CARE International, UNDP, WWF og Anti-Slavery International.

Cocoa Life i tal

Gennem Cocoa Life investerer vi 400 millioner dollar i seks lande over en periode på ti år for at udvikle kakaodyrkningen. Det betyder, at 200 000 bønder inklusive deres familier, sammenlagt en million mennesker, som er afhængige af kakaodyrkning, vil få en bedre tilværelse.

Fremskridt

Vores mål er, at al vores kakao skal være dyrket bæredygtigt. Vi vil derfor skabe bedre arbejdsforhold og en bedre tilværelse for alle de bønder, der producerer kakao, for deres familier og for samfundet. For at verificere vores indvirkning og måle vores fremskridt kræver det en ensartet evaluering. Derfor har vi valgt to uafhængige partnere, Ipsos og FLOCERT, som løbende hjælper os med at nå dette mål.

Vigtige milepæle opnået i 2021:

  • Øget nettoindkomst +15 % i Ghana og +33 % i Elfenbenskysten vs. 2019. Derudover, en relativ stigning på +11 % i leveindkomst for Cocoa Life-husholdninger i Vestafrika i forhold til 2019 (på trods af pandemien og inflationen).
  • 70% af Cocoa Life lokalsamfundenes handlingsplaner (CAP'er) støttes af lokale myndigheder. Gennem CAP'er prioriterer lokalsamfund investeringer i skoleinfrastruktur, vand, sundhed og sanitetsprojekter.
  • 78% af Cocoa Life gårde er nu kortlagt for at overvåge skovrydning, og nylige resultater viser næsten ingen skovrydning på eller tæt omkring Cocoa Life gårdene i Vestafrika siden 2018 (0,1 % i Ghana og 0,4 % i Elfenbenskysten).

Du kan finde mere information om Cocoa Life her

Palmeolie

Vi bruger palmeolie i en del af vores produkter, blandt andet i fyld til chokoladeplader, praliner og små stykker. Det skyldes, at palmeolien bidrager til den ønskede konsistens og smag, giver god holdbarhed og er fri for transfedt.

For os er det vigtigt, at al den palmeolie, som vi anvender, er produceret på en bæredygtig og ansvarsfuld måde.

Siden 2013, har vi dækket 100% af vores behov for palmeolie igennem RSPO-certificeringssystem, som støtter en bæredygtig produktion.

Desuden kræver vi, at alle vores leverandører, skal kunne levere ansvarligt dyrket palmeolie, i henhold til vores vedtagede ”Mondelez Palm Oil action plan”.

Leverandører, der ikke kan leve op til dette, afbryder vi samarbejde med.

Vor arbejde giver resultater. I WWF’s seneste Palm Oil buyer scorecard, fik vi karakteren 9 ud af 9.

Ressourceeffektivitet

Bæredygtighedsbestræbelserne gennemsyrer også vores egen produktion, som for eksempel hvordan vi udvikler vores emballage, arbejder på vores fabrikker, og hvordan vi vælger at transportere vores råvarer og produkter.

Alt skal vurderes ud fra en klog tankegang omkring bæredygtighed. Mange af vores overvejelser er allerede omdannet til virkelige projekter for eksempel at reducere vand- og energiforbruget på vores fabrikker og mængden af affald, der opstår i vores produktion.

I de seneste år har vi arbejdet aktivt med en række energibesparende foranstaltninger. Og arbejdet fortsætter. Hidtil har vi for eksempel installeret frekvenskontrol på ventilationen, erstattet gamle motorer i maskinparken med nye energibesparende samt optimeret fabrikkens alarmsystem. Vi går successivt over til LED-lamper og opmuntrer personalet til at rapportere om ting, der bør udbedres som f.eks. dryppende beholdere og slanger. For at reducere affaldet arbejder vi løbende med at identificere og udbedre steder, hvor der generes spild. Det kan handle om at bygge og montere spildplader, træffe foranstaltninger for maskiner og så videre.

Hvis du vil vide mere om vores arbejde med bæredygtighed og hvad vi foretager os i Mondelēz International, kan du besøge vores nordiske hjemmeside www.mondelezinternational.dk